🔘Հարգելի ուսանողներ, խնդրում ենք մինչև սեպտեմբերի 10-ը ուսումնական մաս ներկայացնել ձեր կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթերը՝ պետության կողմից ուսման վարձի մասնակի կամ լրիվ փոխհատոցում ստանալու համար։

Կ Ա Ր Գ  
                                                                                                                                 2020-2021ուստարի
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆՈւսման վարձի մասնակի փոխհատուցում ստանալու համար կարող են դիմել հետևյալ կարգավիճակ ունեցող II-IV կուրսերի ուսանողները.

1) սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) ուսանողներին

2) 18 տարին լրանալուց հետո առանց ծնողական խնամքի մնացած ուսանողներին մինչև 23 տարին լրանալը

3) 23 տարին չլրացած միակողմանի ծնողազուրկ ուսանողներին

4) մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին

5) երեք և ավելի անչափահաս կամ երեք և ավելի ուսանող երեխա ունեցող ընտանիքների ուսանողներին

6) 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ, այդ թվում՝ հաշմանդամ ազատամարտիկ ծնող ունեցող ուսանողներին

7) մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում մարտական հերթապահության մեջ ընդգրկված պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայություն անցած ուսանողներին

8) Քառօրյա պատերազմի մասնակիցներին

9) սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված անապահովության 0 միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) ուսանողներին

10) երկու կիսամյակ անընդմեջ առավել բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողներին, որոնք ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցման համար անցկացված փոխատեղման մրցույթի արդյունքում զրկվել են նպաստի իրավունքից մինչև 0.1 միավոր տարբերությամբ

11) սիրիահայ ուսանողներին

12) այլ կարգավիճակ ունեցող ուսանողներին, որը կարող է սահմանել ՀԳՊԱ-ն

Սույն հոդվածով, ինչպես նաև այլ իրավական ակտերով սահմանված մի քանի արտոնություններին հավակնելու դեպքում ուսանողը կարող է օգտվել դրանցից միայն մեկից


     

🔻Դիմումները և փաստաթղթերը ներկայացնել ուսումնական մաս մինչև 2020թ. սեպտեմբերի 15-ը


Ըստ կարգավիճակի դիմումին կից ներկայացվող հիմնական փաստաթղթերն են՝

· դիմում ռեկտորի անունով,

· առաջադիմության թերթիկ,

· ծննդյան վկայականի պատճենը

· առողջության վերաբերյալ բժշկական, փորձագիտական հանձնաժողովի տեղեկանքների պատճենը,

· հաշմանդամությունը հաստատող վկայականի պատճենը,

· պաշտպանության նախարարության կողմից տրված տեղեկանք կամ դրա պատճենը,

· որդեգրման վկայականի պատճենը,

· խնամակալությունը հաստատող փաստաթղթերի պատճենը,

· ամուսնալուծության վկայականի պատճենը,

· միայնակ մոր վկայականի պատճենը,

· ծնողի մահվան վկայականի պատճենը,

· դատարանի վճռի պատճենը:


🔺Վերոնշյալ բոլոր փաստաթղթերի լուսապատճենները ուղարկել ananyan.nara58@mail.ru էլեկտրոնային հասցեին։ 

Չնայած համավարակի դժվարին օրերին՝ արտակարգ իրավիճակի պայմաններում,

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ...

ԱՆՑՆԵԼ ՀՂՈՒՄՈՎ`
https://drive.google.com/…/1FadLXCQhKoMH2CITR0txzjs6D…/view…

ՀԱՐԳԱՆՔՆԵՐՈՎ ՀԳՊԱ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
ՀԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղի հարգելի ուսանողներ

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
2020-2021 ուսումնական տարվա մագիստրատուրայի 2-րդ փուլի ընդունելության համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը․

  • ⧭Դիմում (ձևաչափը կարող եք ներբեռնել այս հղումով
  • ⧭Ինքնակենսագրություն
  • ⧭3×4 չափի լուսանկար (կցել դիմումին թվային տարբերակով)
  • ⧭Անձնագրի լուսանկարը
  • ⧭Հրատարակված կամ հրատարակության ներկայացված գիտական աշխատությունների ցուցակը (առկայության դեպքում)
  • ⧭Զինվորական գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում)
  • ⧭Դիպլոմի պատճենը
  • ⧭Դիպլոմի հավելվածի պատճենը
Ընդունելության կազմակերպման համար 1000 դրամի չափով վճարումը պետք է կատարվի Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի բանկային հաշվին՝ «ԱյԴի բանկ» ՓԲԸ, հ/հ 11802101663900: Փոխանցման տվյալներում պարտադիր պետք է նշվի դիմորդի անունը, ազգանունը և նպատակը՝ ընդունելության քննությունների վճար:
2020-2021 ուսումնական տարվա բակալավրի շրջանավարտների դիպլոմների և դիպլոմների հավելվածների պատճենները կկցվեն ակադեմիայի կողմից։
Դիմումներն անհրաժեշտ է ուղարկել ananyan.nara58@mail.ru  էլեկտրոնային հասցեին
  • ⧭2-րդ փուլի համար (վճարովի) սույն թվականի հուլիսի 10-ից մինչև օգոստոսի  26-ը ներառյալ։
⧫Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրին հատկացված անվճար և վճարովի տեղերին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով։
⧫Հարցերի դեպքում զանգահարել (+374) 93-62-59-91 հեռախոսահամարով.
ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՈՒՄ ՎՃԱՐՈՎԻ
Հարգելի դիմորդներ Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի բակալավրի կրթական


Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի, Գյումրու եւ Դիլիջանի մասնաճյուղերի 2019-2020 ուսումնական տարվա ավարտական աշխատանքների եւ մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունների ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ PDFԱռկա ուսուցմամբ ուսումնառող ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող 90 և ավել տոկոս  հանրագումարային ՄՈԳ ունեցող (ուսումնառության սկզբից մինչև 2019-2020
ՀԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղի 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ստուգարքներ, դիտումներ, քննությունները ըստ գրաֆիկի՝

ՀԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղի 2019-2020 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ստուգարքների անցկացման հարթակները ըստ առարկաների


Արմինե Սարգսյան Կերպարվեստ

Երիտասարդների արվեստանոց. Թամարա Գրիգորյան

05.05.2020


Քանդակագործ Ալբերտ Վարդանյանը Գյումրու ինքնատիպ ու վառ անհատականություններից է. նա ունի
  Ավարտական աշխատանքները և մագիստրոսական թեզերը ղեկավարի գրավոր կարծիքի առկայությամբ, ենթակա են

‼️ՈւՇԱԴՐՈւԹՅՈւՆ
Ներկայացված է Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ-ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԸ (ПРОСМОТР)՝ ՊՈՐՏՖՈԼԻՈՅԻ ՁԵՎՈՎ

ՀԳՊԱ ԳՄ_ի ՀԱՐԳԱՐԺԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԵՎ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ
ardi.am Կերպարվեստ

Պաստառը և ժամանակակից մարտահրավերները՝ որպես սոց-արվեստային նախագիծ

20.04.2020
ardi.am Կերպարվեստ

«Պաստառը և ժամանակակից մարտահրավերները՝ որպես սոց-

Ձեզ ենք ներկայացնում ՀԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղի նոր տարբերանշանը
/լոգոն/։ Նոր տարբերանշանը մշակվել և ստեղծվել է նկարիչ-դիզայներ Մկրտիչ Մաթևոսյանի կողմից։


Ժիրայր Հայկի Զաքեյանը ծնվել է Գյումրի քաղաքում 1985թ.-ի հոկտեմբերի 7-ին:
Ոճային տենդենցների ստեղծարարը. Քնարիկ Միքայելյան

Մարդկության պատմության ընթացքում մշակութային միջավայրում մշակված երևույթները, որոնք
ժամանակի ընթացքում փոխակերպվում են, զարգանում

Հոգևոր և մշակութային արժեքների վերածնունդ
Արտյոմ Սարգսյան- Գեղանկարիչ, ոսկերիչ, զարդագործ։ Հանդես գալով, որպես


Շուրջ քառորդ դարի պատմություն ունեցող բուհը ներկայանում է արվեստագետների ուրույն գործերով


Արվեստագետ, Հայաստանի գեղարվեստի
Կարեն Ալեքյանը ծնվել է 1975թ. Գյումրի, Հայաստան:
Իբրև ժամանակակից արվեստագետ, նրա արվեստը
Տաթևի աշխատանքները կարելի է դիտարկել որպես դեկորատիվ տարրերով արտահայտված տարածական
Ալբերտ Շաբոյանը ծնվել է Գյումրի քաղաքում 1995 թ-ի Փետրվարի 10-ին։
Ա. Շաբոյանը սովորել է Գյումրու Գեղարվեստի ակադեմիայում, հայտնի վարպետներ Զավեն Կոշտոյանի և Ալբերտ Վարդանյանի արվեստանոցներում։ Ուսանողական տարիներին ստեղծագործել է տարբեր թեմաներով, փորձելով ցույց տալ մարդկանց զգացմունքները, հույզերը, հոգեվիճակը ։
Ա. Շաբոյանի ներկայիս ստեղծագործությունների ոգեշնչման աղբյուր է հանդիսանում մեր իրականության մեջ իշխանություն – ժողովուրդ փոխհարաբերությունները։ Հասարակարգը իր ինքնամփոփության մեջ չի զգում համակարգային փոփոխությունը։
Սյուրռեալիզմի սրությամբ և հումորով այս ամենը ներկայացված են Ալբերտ Շաբոյանի ստեղծագործություններում։ Այս թեմային բնորոշող ստեղծագործություններից են << ԽՐԱԽՃԱՆՔ >> և << ՄԵՆՔ >> քանդակները ։
<< ՄԵՆՔ >> քանդակում ցույց է տալիս մեր << Նավը >> , որը սիմվոլն է մեր տան, մեր երկրի... Գոյություն ունի հիերարխիա , ոչ բոլորն են չարչարվում, կան գահին բազմածներ, << շարժումը >> ղեկավարողներ և վայելողներ։ Պատասխանատվությունը կորցրած և ինքնախաբեությամբ փորձում ենք առաջ շարժվել ու դուրս գալ << բաց ծով >>
Արդյոք՞ պատրաստ է մեր նավը ...
Արդյոք՞ բոլորս մեր տեղում ենք...
Արվեստը ներազդեցություն ունի իրականության վրա։ Այն արտացոլում է իրականությունը ու նաև կամրջում պատմական փորձառությունը ներկա ժամանակի հետ։

 

Գևորգ Սարգսյան/Ճալա.Արվեստ անկախ միջոցներից...
<<Արվեստ անկախ միջոցներից, անկախ նյութից,
Վահան Թոփչյանի խոհափիլիսոփայական աշխարհը
Արաքս Մարգարյան,
Արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ
(լուսանկարը Հայկ Ադամյանից)
Սամվել Պողոսյանի ոգեղեն աշխարհը
Գոյություն ունի կարծրատիպ, որ կյանքի
Սարգիս Հովհաննիսյանը ծնվել է Գյումրի քաղաքում 1983թ. Հոկտեմբերի 28-ին:
Սարգիս Հովհաննիսյանը իր
Գյումրին մի հնչեղ գույն է հայ կերպարվեստի ներկապնակում: Այն միշտ առանձնացել է իր