ԵԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղի 2017 թվականի ընդունելության արդյունքները
Փաստաթղթերի հրապարակման աղբյուրը YAFA.AM