Առկա ուսուցմամբ ուսումնառող ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող 90 և ավել տոկոս  հանրագումարային ՄՈԳ ունեցող (ուսումնառության սկզբից մինչև 2019-2020 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի ավարտը) ուսանողների վերաբերյալ պետության կողմից պետական օժանդակության 14-րդ միջոցառման շրջանակներում ուսման վարձի վճարման ցանկը : Ցանկում ներկայացված են՝ ավարտական կուրսերին՝ 100% , ոչ ավարտական կուրսերի ուսանողների համար 75%  պետության կողմից ուսման վարձի վճարները: