Բակալավրի ավարտական աշխատանքներին և մագիստրոսի թեզերին ներկայացվող պահանջներ
Այստեղ կարող եք գտնել 2023-2024 ուստարվա բակալավրի ավարտական աշխատանքներին և մագիստրոսի թեզերին ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև Բակալավրի ավարտական աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի ավարտագրերի տիտղոսաթերթերի ձևաչափերը, որոնք կարող եք ներբեռնել:

 

 

Ավարտական աշխատանքներին և մագիստրոսի թեզերին ներկայացվող պահանջներ

 

ՀԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղի համար՝

Բակալավրի ավարտական և Մագիստրոսի թեզի աշխատանքների տիտղոսաթերթի ձևաչափ