Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղը ներկայացնում է հագուստի մոդելավորման բաժնի 3-րդ կուրսի աշխատանքները,
թեման՝ Զինվորական հագուստ, ղեկավար՝ Մարգարիտա Աթոյան։