Ընդհանուր դրույթներ

1. Սույն կարգը մշակված է հիմք ընդունելով «Կրթության մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքները և ՀՀ ԿԳ նախարարի

ՀԳՊԱ-ն հայտարարում է մրցույթ Գյումրու մասնաճյուղի ամբիոնների վարիչների թափուր պաշտոնների զբաղեցման համար

Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիան հայտարարում է մրցույթ Գյումրու մասնաճյուղի Գեղանկարչության և քանդակագործության,