🔘Հարգելի ուսանողներ, խնդրում ենք մինչև սեպտեմբերի 10-ը ուսումնական մաս ներկայացնել ձեր կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթերը՝ պետության կողմից ուսման վարձի մասնակի կամ լրիվ փոխհատոցում ստանալու համար։

Փոխհատուցումը տրամադրվում է հետևյալ խմբերի ուսանողներին՝
1. Սոցիալապես անապահով ընտանիքներից ուսանողների ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում
  • Անհրաժեշտ փաստաթղթեր․ տեղեկանք սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունից սոցիալապես անապահով ընտանիքների համակարգում հաշվառված լինելու մասին՝ անապահովության միավորի և ընտանիքի սոցիալական անձնագրի համարի նշումով։
2. Երկու և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների ուսման վարձի փոխհատուցում
  • Անհրաժեշտ փաստաթղթեր․ երեխաների ծննդյան վկայականների պատճենները։
3. Սոցիալական աջակցություն ստացող համայնքներից ուսանողների ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում
  • Անհրաժեշտ փաստաթղթեր․ տեղեկանք տվյալ համայնքում հաշվառված և վերջին 5 տարիների ընթացքում տվյալ համայնքում մշտապես բնակվելու մասին։ Ուսման վարձի փոխհատուցում ստանալու համար ուսանողը պետք է նաև ավարտած լինի տվյալ համայնքի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունը (ստուգվում է ատեստատով)։
Սոցիալական աջակցություն ստացող համայնքների ցանկը ներկայացված է այստեղ։ Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել ուսումնական մասի վարիչ Ա․Անանյանին 093-625-991 հեռախոսահամարով: