ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ-ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԸ (ПРОСМОТР)՝ ՊՈՐՏՖՈԼԻՈՅԻ ՁԵՎՈՎ

ՀԳՊԱ ԳՄ_ի ՀԱՐԳԱՐԺԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ ԵՎ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐ


Տեղեկացնում եմ, որ 2019/2020 թթ. ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննությունները իրականացվելու են հեռավար՝ օնլայն սկզբունքով, zoom կամ jitsi հարթակներով։

Հատկապես ուզում ենք շեշտել, որ բուհի բոլոր բաժինների քննություն-դիտումները (просмотр) նույնպես կանցկացվեն հեռավար ձևով։

Այս կապակցությամբ հարկ ենք համարում նշել, որ քննություն-դիտումներին (просмотр) մասնակցող ուսանողներն իրենց աշխատանքները պետք է ֆոտոնկարահանեն, որից հետո ներկայացնեն հանձնաժողովին ՊՈՐՏՖՈԼԻՈՅԻ ձևով՝ պատրաստված համակարգչային Microsoft Office ծրագրի Microsoft PowerPoint հավելվածով։

ՊՈՐՏՖՈԼԻՈՅԻ առաջին էջում պարտադիր է նշել տվյալ ուսանողի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ինչպես նաև բաժինն ու կուրսը։

Հարգանքներով ՝
ՀԳՊԱ ԳՄ_ի Ուսումնական մաս