Ի գիտություն Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողներին ու
դասախոսներին, 2019/2020 թթ. ուսումնական տարվա ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ավարտական աշխատանքների եվ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ թեզերի հեռավար պաշտպանությունների կազմակերպման վերաբերյալ։
Ստորև տրամադրվում է այն հղումները, որոնք հարկավոր է կիրառել ZOOM հարթակում հեռավար պաշտպանություններին մասնակցելու համար։
Մասնագիտություններ՝
ԳԵՂԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԳՐԱՖԻԿԱ, ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Հղում՝
🔺 https://us02web.zoom.us/j/2238712644․․․
ID: 2238712644
Ծածկագիր։ 1111
--------
Մասնագիտություններ՝
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ, ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԱ, ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ, ԴԻԶԱՅՆ
Հղում՝
🔺https://us02web.zoom.us/j/2238712640․․․
ID: 7651330740
Ծածկագիր։ 2222
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԿԻԶԲԸ՝ ԺԱՄԸ 10:00-ԻՆ – տես հղումը՝ 🔺https://drive.google.com/․․․․
Կոնֆերանսին մասնակիցը մուտք գործելուց հետո պետք է սպասի, քանի դեռ չի ստացել ադմինիստրատորի թույլտվությունն ու հաստատումը։
Բարի երթ՝ Հ. ԹԱՋԻՐՅԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ, ՀԱԳՈՒՍՏԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ, ԴԻԶԱՅՆ մասնագիտությունների դիպլոմային աշխատանքների պաշտպանությունից առաջ ամբիոնների վարիչները ուսանողների պորտֆոլիոները նախապես, ՊԱՐՏԱԴԻՐ պետք է ուղարկեն համապատասխան ամբիոնի կողմից նշանակված պատասխանատուին, տվյալ պարագայում ՍԵՐԳԵՅ ԱԲՈՎՅԱՆԻՆ՝ հետևյալ հղումով. Էլ. Փոստ՝ s.abovyan92@gmail.com ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԳՐԱՖԻԿԱ, ԳԵՂԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԳԱՐԵԳԻՆ ԴԱՎԹՅԱՆԻՆ, հետևյալ հղումով.՝ Էլ. Փոստ` garegin.davtyan@yahoo.com ԳՐԱՖԻԿԱ – ԶԱՔԱՐ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻՆ, հետևյալ հղումով.՝ ԳԵՂԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ ԱՐԹՈՒՐ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ, հետևյալ հղումով.՝ Էլ. Փոստ՝ arthurartist@yahoo.com ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՔՆԱՐԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԻՆ, հետևյալ հղումով.՝ Էլ. Փոստ՝ knarik_avetisyan@hotmail.com