Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրով 2024/2025թ․ ուսումնական տարվա ներբուհական քննությունների արդյունքները ըստ մասնագիտությունների։

. Գրաֆիկա. Գեղանկարչություն.Դիզայն


.Դեկորատիվ կիրառական արվեստ. Հագուստի մոդելավորում


. Քանդակագործություն