ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՈՒՄ ՎՃԱՐՈՎԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՂ 90 և ԱՎԵԼ ՏՈԿՈՍ ՀԱՆՐԱԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՄՈԳ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ (ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲԻՑ ՄԻՆՉև 2019-2020 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՎԱՐՏԸ) ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ։


ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ
https://cloud.mail.ru/public/4Q49/2dqgEssw3

ՄՈԳ-երի վերաբերյալ, տե'ս հղումը՝
https://hgpa-gyumri.blogspot.com/2020/05/14.html
Դիմումներն ուղարկել egpagm@mail.ru էլեկտրոնային փոստին,  զանգահարել (+374) 5-61-37 կամ (+374) 098-47-64-23 ՝ Գայանե Վարդանյանին։
Տնօրինություն