ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հաստատված՝ ՀԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղի 2024-2025թթ ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական աստիճանի ընդունելության՝ վճարովի և անվճար տեղերի արդյունքները
 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի 2024-2025 ուստարվա դիմորդները  ընդունելության քննությունների արդյունքների բողոքարկման համար կարող են դիմել թիվ 408 սենյակ 2024 թվականի հուլիսի 9-ին, ժամը` 10:00-16:00-ն:

ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ.

1.
Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի 2024-2025 ուստարվա ընդունելության մրցույթի արդյունքում վճարովի համակարգ ընդունված

 Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրով 2024/2025թ․ ուսումնական տարվա ներբուհական քննությունների արդյունքները ըստ մասնագիտությունների։

. Գրաֆիկա. Գեղանկարչություն.Դիզայն


.Դեկորատիվ կիրառական արվեստ. Հագուստի մոդելավորում


. Քանդակագործություն
ՀԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղի 2024-2025 ուսումնական տարվա ընդունելության քննությունների ժամանակացույց


 2024-2025 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

√ ԴԻՄՈՒՄ (
անցնել հղումով՝ դիմումի ձև )

√  ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

√  3x4 ՉԱՓԻ 4 ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ

√ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՊԱՏՃԵՆ

√ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԿԱՄ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ (ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ)

√ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԳՐՔՈՒՅԿԻ ՊԱՏՃԵՆ՝ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

√ ԴԻՊԼՈՄԻ ՊԱՏՃԵՆ

√  ԴԻՊԼՈՄԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՊԱՏՃԵՆ

√  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ 1 000 ՀՀ ԴՐԱՄԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԱՆԴՈՐՐԱԳԻՐ (ՀԳՊԱ հիմնադրամի Գյումրու մասնաճյուղ ՀՎՀՀ - 01505555 «ԱյԴի Բանկ» Հ/Հ՝ 11802101663900) գումարի փոխանցման տվյալներում պարտադիր պետք է նշել դիմորդի անունը և ազգանունը, նպատակը՝ ընդունելության քննությունների վճար, մասնագիտությունը


1. 1-ԻՆ ՓՈՒԼԻ ՀԱՄԱՐ (ԱՆՎՃԱՐ) ՍՈՒՅՆ ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 10-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՀՈՒԼԻՍԻ 7-Ը ՆԵՐԱՌՅԱԼ

2. 2-ՐԴ ՓՈՒԼԻ ՀԱՄԱՐ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ՍՈՒՅՆ ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 10-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 31-Ը ՆԵՐԱՌՅԱԼ

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ 2024-2025 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՅՏ

ՀԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղի Արվեստաբանության բաժնի առաջին կուրսի ուսանողուհի Կարինե Հակոբյանի հոդված-անդրադարձը ՀԳՊԱ ԳՄ-ի գրաֆիկա, գեղանկար, քանդակ բաժինների ուսանողների //Մեկական աշխատանքներ// խորագրով ցուցահանդեսին:

 

📌 ՀԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղի 2023-2024 ուստարվա գարնանային քննաշրջանի ստուգարքների և քննությունների ժամանակացույց: 


🔻Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրով
2024-2025 ուսումնական տարվա ներբուհական ընդունելության քննությունների առաջադրանքները և գնահատման չափանիշները


 ԳՅՈՒՄՐԻ․ ԳԻԾ ԵՎ ԶԳԱՑՄՈՒՆՔ


Գյումրին ունի հզոր մշակութային կոլորիտ։ Հնուց ի վեր այն եղել է արվեստների և արհեստների քաղաք։ Գյումրու վարպետները բազմաթիվ շենքեր ու եկեղեցիներ են կառուցել, որոնցից շատերը պահպանվել և