Չնայած համավարակի դժվարին օրերին՝ արտակարգ իրավիճակի պայմաններում,