Բակալավրի ավարտական աշխատանքներին և մագիստրոսի թեզերին ներկայացվող պահանջներ

Այստեղ կարող եք գտնել 2023-2024 ուստարվա բակալավրի ավարտական աշխատանքներին և