🔻Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի բակալավրի կրթական ծրագրով
2024-2025 ուսումնական տարվա ներբուհական ընդունելության քննությունների առաջադրանքները և գնահատման չափանիշները