Քանդակագործություն (
021301.03.6)


Քանդակագործություն մասնագիտությամբ ՀԳՊԱ ընդունվելու համար դիմորդները հանձնում են
քննություններ «Գծանկար», «Քանդակ» եւ «Կոմպոզիցիա» առարկաներից:
1. «Գծանկար»

 Առաջադրանք. Մերկ ֆիգուր - բնորդից.
Անհրաժեշտ նյութերը. Մատիտներ, A2 չափի թուղթ Կատարման ժամաքանակը. Ընդհանուր տևողությունը 12 ակադեմիական ժամ, կազմակերպվում է 4 օրվա ընթացքում Գնահատման չափանիշները. 
ա) ֆիգուրի տեղադրումը թղթի մեջ 0-4 միավոր 
բ) բնորդի պլաստիկան 0-4 միավոր 
գ) համաչափությունների ճշտությունը բնորդի հետ 0-4 միավոր 
դ) ֆիգուրի կառուցման անատոմիական ճշտությունը 0-4 միավոր 
ե) գծանկարի քանդակայնությունը, կառուցողականությունը 0-4 միավոր 

2. «Քանդակ» 
Առաջադրանք. Դիմաքանդակ - բնորդից.
Անհրաժեշտ նյութերը. Կավ: Կատարման ժամաքանակը. Ընդհանուր տևողությունը 16 ակադեմիական ժամ, կազմակերպվում է 4 օրվա ընթացքում Գնահատման չափանիշները. 
ա) գլխի և պարանոցի շարժման ճշտությունը 0-4 միավոր 
բ) համաչափությունների և անատոմիական կառուցվածքի պահպանումը 0-4 միավոր 
գ) ոսկորների տեղադրումը 0-4 միավոր 
դ) կերպարի բացահայտումը 0-4 միավոր 
ե) ծավալների մշակման ֆակտուրան 0-4 միավոր

3. «Կոմպոզիցիա» 
Առաջադրանք. Էսքիզ տրված թեմայով: Անհրաժեշտ նյութերը. Կավ կամ պլաստիլին, չափը՝ ոչ մեծ քան 30 սմ Կատարման ժամաքանակը. Ընդհանուր տևողությունը 7 ակադեմիական ժամ, կազմակերպվում է 1 օրվա ընթացքում Գնահատման չափանիշները. 
ա) տրված թեմայի կոմպոզիցիոն բացահայտումը 0-4 միավոր 
բ) համաչափությունների ճշտությունը 0-4 միավոր 
գ) կոմպոզիցիոն կառուցվածքին բնորոշ մոտեցումը 0-4 միավոր դ) կատարողականի թարմությունը 0-4 միավոր 
ե) կոմպոզիցիայի զգացմունքայնությունը 0-4 միավոր