Արվեստաբանություն (021801.02.6)


021801.02.6 ԱՐՎԵՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Արվեստաբանություն մասնագիտությամբ ՀԳՊԱ ընդունելությունը իրականացվում է հետևյալ առարկաների միասնական քննությունների արդյունքներով՝ 
1. «Հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր)»։ 
2. «Հայոց պատմություն (գրավոր)» կամ «Օտար լեզու (գրավոր)»։