ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 2023-2024 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԹԵԶԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ։


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

• Կիրառական արվեստ՝ 03․06․2024թ․
• Դիզայն՝ 03․06․2024թ․
• Հագուստի մոդելավորում՝ 03․06․2024թ․
• Գրաֆիկա՝ 03․06․2024թ․
• Գեղանկարչություն՝ 03․06․2024թ․
• Քանդակագործություն՝ 03․06․2024թ․


ՀԳՊԱ Վարչակազմ․ ՀԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղի տնօրինություն․