Հագուստի մոդելավորում (021201.03.6)


Հագուստի մոդելավորում մասնագիտությամբ ՀԳՊԱ ընդունվելու համար դիմորդները հանձնում են
քննություններ «Գծանկար», «Գունանկար» և «Կոմպոզիցիա» առարկաներից:Առաջադրանք №1. 
«Գծանկար» Դիմանկար բնորդից: 
Դիմորդի գիտելիքները և ունակությունները ստուզելու նպատակով տրվում է առաջադրանք՝ A2 չափի թղթի վրա նկարել դիմանկար՝ լուծելով տեղադրման, կառուցման (մարդու դեմքի համաչափություն և համեմատական վերլուծություն, գլխի արտաքին իրական ձևերը), գանգոսկրի ու ոսկրամկանների կոնստրուկտիվ ծավալների կառուցման, լուսաստվերի, տոնային հարաբերությունների խնդիրը: Անհրաժեշտ նյութերը. Կոշտ և փափուկ մատիտներ, A2 չափի թուղթ, 50x70 չափի պլանշետ, ռետին, սրիչ: Կատարման ժամաքանակը. Ընդհանուր տևողությունը 8 ակադեմիական ժամ, կազմակերպվում է 1 օրվա ընթացքում: Գնահատման չափանիշները. 
ա) գլխի տեղադրումը թղթի մակերեսի մեջ 0-2 միավոր 
բ) գլխի ընդհանուր կառուցումը (համաչափությունները), պարանոցի և ուսերի արխիտեկտոնիկ կապը և համաչափությունները 0-2 միավոր 
գ) ոսկրամկանային ծավալների կոնստրուկտիվ կառուցումը, բնորդի կերպարի առանձնահատկության բացահայտումը 0-3 միավոր 
դ) դեմքի լուսաստվերային և տոնային հարաբերությունների լուծումը 0-3 միավոր 

Առաջադրանք №2. 
«Գունանկար» Նատյուրմորտ. 
դիմորդի գիտելիքներն ու ունակությունները պարզելու նպատակով տրվում է նատյուրմորտ բարդ երկրաչափական մարմինների և կենցաղային առարկանների համադրությամբ առաջադրանք: A2 չափսի թղթի վրա ջրային ներկերով անհրաժեշտ է նկարել նատյուրմորտ՝ լուծելով թղթի մակերեսի մեջ տեղավորելու, հեռանկարի և իրերի համաչափությունները կառուցելու, ծավալները տաք և սառը գույներով և գունային ներդաշնակությունը կազմակերպելու խնդիրները (ըստ միջավայրի): 
Անհրաժեշտ նյութերը. 17 A2 չափսի թուղթ, 50x70 չափի պլանշետ, ջրային ներկեր (ակրիլ, տեմպերա, գուաշ, ջրաներկ), մատիտ, ջրի բաժակ, վրձիններ: Կատարման ժամաքանակը. Ընդհանուր տևողությունը 8 ակադեմիական ժամ, կազմակերպվում է 1 օրվա ընթացքում:

Գնահատման չափանիշները. 
ա) նատյուրմորտի տեղադրումը թղթի մակերեսին 0-2 միավոր 
բ) առարկաների, արխիտեկտոնիկ կապը, համաչափությունը, հեռանկարի խնդրի լուծումը , կառուցումը 0-2 միավոր 
գ) առարկաների ծավալների և նյութականության խնդիրների լուծումը 0-3 միավոր 
դ) առարկաների գունային ներդաշնակությունը, գունային արտացոլանքները, սառը և տաք գունատոների փոխհարաբերությունները 0-3 միավոր 

2. «Կոմպոզիցիա» 

Առաջադրանք № 1. Տրված երկու կամ երեք ծաղկային պատկերներով, ըստ դիմորդի ընտրության, նրանց համադրմամբ, կրկնության կամ դրանց չափերի մեծացման, փոքրացման միջոցով կազմակերպել կոմպոզիցիա: Լուծումը՝ գունային, հարթային: Անհրաժեշտ նյութերը. A2 չափսի թուղթ, 50x70 չափի պլանշետ, մատիտ, ջրային ներկեր, գուաշ, ակրիլ, տուշ, ֆլոմաստերներ, քանոններ:
Գնահատման չափանիշները. 
ա) ստեղծագործության տեղադրում մակերեսի մեջ 0-3 միավոր 
բ) դետալների չափսերի փոխադարձ հարաբերությունը 0-1 միավոր 
գ) կոմպոզիցիոն կառուցումը 0-3 միավոր 
դ) գունային և տոնային (կոլորիտի) լուծումները 0-3 միավոր 

 Առաջադրանք № 2. Կոմպոզիցիա տրված երկրաչափական պատկերներով: A2 չափսի թղթի վրա, օգտվելով 3-ից ոչ պակաս երկրաչափական պատկերները (ըստ դիմորդի ընտրության) և այդ պատկերների համադրության, կրկնության կամ դրանց չափերի մեծացման, փոքրացման միջոցով կազմակերպել կոմպոզիցիա: Լուծումը՝ միագույն (գրիզալ) և հարթային: Անհրաժեշտ նյութերը. 18 A2 չափսի թուղթ, 50x70 չափի պլանշետ, մատիտ, ջրային ներկեր, գուաշ, ակրիլ, տուշ, ֆլոմաստերներ, քանոններ: 
 Գնահատման չափանիշները. 
ա) ստեղծագործության տեղադրումը թղթի մակերեսի մեջ 0-3 միավոր 
բ) երկրաչափական պատկերների չափսերի փոխադարձ հարաբերությունը 0-1 միավոր 
գ) կոմպոզիցիոն կառուցումը 0-3 միավոր 
դ) տոնային (կոլորիտի) լուծումները 0-3 միավոր Առաջադրանքների կատարման ժամաքանակը. Ընդհանուր տևողությունը 8 ակադեմիական ժամ, կազմակերպվում է 1 օրվա ընթացքում (ընդմիջմանը դիմորդները մնում են քննասենյակում):