Սույն թվականի  հունիսի 21-ին տեղի ունեցավ Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի գիտական խորհրդի  հերթական նիստը:  Նիստի ընթացքում քննարկվեցին  և հաստատվեցին հետևյալ  կարգերը.
  • ԵԳՊԱ բակալավրի կրթական ծրագրով ընդունելության ներքին քննությունների անցկացման կարգ
  • ԵԳՊԱ ուսանողների  շարժունության կարգ
  • ԵԳՊԱ ստորաբաժանումների տարեկան գործունեության պլանավորման, մշտադիտարկման, գնահատման և բարելավման կարգ
  • ԵԳՊԱ ուսանողական նպաստի ձևով մասնակի փոխհատուցման արդյունքների բողոքարկման ընթացակարգ
  • ԵԳՊԱ Միջազգայնացման ռազմավարություն:
Տպագրության երաշխավորվեցին ակադեմիայի դիզայնի, ինչպես նաև  համակարգչային գեղարվեստական նախագծման,կիրառական արվեստի և հագուստի մոդելավորման ամբիոնների դասախոսներ Էդվարդ Ամիրբեկյանի և Ռուզաննա Հարոյանի ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկները:
Գիտական խորհուրդը  պրոֆեսորի գիտական կոչում  շնորհեց Գյումրու մասնաճյուղի  գրաֆիկայի ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Գագիկ Մանուկյանին, դոցենտի  գիտական կոչում՝ արվեստագիտության և հումանիտար  գիտությունների ամբիոնի դասախոս, հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Նազենի Ղարիբյանին, համակարգչային գեղարվեստական նախագծման, կիրառական արվեստի և հագուստի մոդելավորման ամբիոնի դասախոս Մանե Դավիդովային:
Քննարկվեց և հաստատվեց ակադեմիայի ասպիրանտ  Ելենա Այդինյանի  թեկնածուական  ատենախոսության թեման և գիտական ղեկավարը:

ՆՅՈՒԹԻ ԱՂԲՅՈՒՐԸ՝ YAFA.AM