Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղը / ԵԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղ/  առաջարկում է
բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր` ուսուցման առկա հիմունքով, հետևյալ մասնագիտություններում`
 1. Գեղանկարչություն
 2. Գրաֆիկա
 3. Քանդակագործություն
 4. Հագուստի մոդելավորում
 5. Դիզայն
 6. Կիրառական զարդարվեստ

բեռնել  PDF տարբերակով