• ԴԻՄՈՒՄ
  • ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
  • 3×4 ՉԱՓԻ 4 ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ
  • ԱՆՁՆԱԳՐԻ  ՊԱՏՃԵՆ
  • ԴԻՊԼՈՄԻ     ՊԱՏՃԵՆ
  • ԴԻՊԼՈՄԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՊԱՏՃԵՆ
  • ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԿԱՄ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ   (ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ)
  • ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ 1 000 ՀՀ ԴՐԱՄԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԱՆԴՈՐՐԱԳԻՐ
  • ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ` ԶԻՎՈՐԱԿԱՆ ԳՐՔՈՒՅԿԻ ՊԱՏՃԵՆ

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸ    ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ   ՈՒՍ. ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺԻՆ (ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍ) ՝

  • 1-ԻՆ   ՓՈՒԼԻ   ՀԱՄԱՐ  (ԱՆՎՃԱՐ)  ՍՈՒՅՆ  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՄԱՅԻՍԻ  21-ԻՑ (ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ)   ՄԻՆՉԵՎ  ՀՈՒՆԻՍԻ  10-Ը   ՆԵՐԱՌՅԱԼ
  • 2-ՐԴ   ՓՈՒԼԻ  ՀԱՄԱՐ  (ՎՃԱՐՈՎԻ)  ՍՈՒՅՆ  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՀՈՒՆԻՍԻ  15-ԻՑ  ՄԻՆՉԵՎ  ՕԳՈՍՏՈՍԻ  25-Ը  ՆԵՐԱՌՅԱԼ
ԴԻՄՈՒՄՆԵՐՆ ԸՆԴՈՒՆՎՈՒՄ ԵՆ ԺԱՄԸ 13:30-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 15:30
Աղբյուրը` yafa.am