2024-2025 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

√ ԴԻՄՈՒՄ (
անցնել հղումով՝ դիմումի ձև )

√  ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

√  3x4 ՉԱՓԻ 4 ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ

√ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ՊԱՏՃԵՆ

√ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԿԱՄ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ (ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ)

√ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԳՐՔՈՒՅԿԻ ՊԱՏՃԵՆ՝ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

√ ԴԻՊԼՈՄԻ ՊԱՏՃԵՆ

√  ԴԻՊԼՈՄԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՊԱՏՃԵՆ

√  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ 1 000 ՀՀ ԴՐԱՄԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԱՆԴՈՐՐԱԳԻՐ (ՀԳՊԱ հիմնադրամի Գյումրու մասնաճյուղ ՀՎՀՀ - 01505555 «ԱյԴի Բանկ» Հ/Հ՝ 11802101663900) գումարի փոխանցման տվյալներում պարտադիր պետք է նշել դիմորդի անունը և ազգանունը, նպատակը՝ ընդունելության քննությունների վճար, մասնագիտությունը


1. 1-ԻՆ ՓՈՒԼԻ ՀԱՄԱՐ (ԱՆՎՃԱՐ) ՍՈՒՅՆ ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 10-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՀՈՒԼԻՍԻ 7-Ը ՆԵՐԱՌՅԱԼ

2. 2-ՐԴ ՓՈՒԼԻ ՀԱՄԱՐ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ՍՈՒՅՆ ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 10-ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 31-Ը ՆԵՐԱՌՅԱԼ

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ 2024-2025 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ՀԱՅՏ