ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԳՅՈւՄՐՈւ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ 2016-2017 ՈւՍ.ՏԱՐՎԱ  ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅԱՆ ՔՆՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԸ ԸՍՏ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ՝

PDF ՏԱՐԲԵՐԱԿ