ԵԳՊԱ Գյումրիի մասնաճյուղի արվեստաբանության ամբիոնը և <<Ռուսական գրքի տուն (Дом Русской книги)>> կազմակերպությունը հրավիրում են մասնակցելու 2014-2015 թթ. արվեստի պատմության դասընթացի շրջանակներում ստեղծված ուսանողական ռեֆերատների մրցույթին, որի ընթացքում ներկայացվելու ու պարգևատրվելու են լավագույն ռեֆերատները: Նախապատվությունը տրվելու է ստեղծագործական ու գեղագիտական առավել հետաքրքիր լուծումներով աշխատանքներին:

Կազմակերպիչ ՝
ԵԳՊԱ Գյումրիի մասնաճյուղ

Հովանավոր, աջակից ՝

<<Ռուսական գրքի տուն (Дом Русскoй книги)>>