2015 թվականի մայիսի 28-ից մինչ հունիսի 7-ը տեղի ունեցավ <<Դոմիկ:Գյումրի քաղաք>> նախագիծը,որի շրջանակներում վեց գյումրեցի կայացած արվեստագետներ իրենց արվեստում փորձեցին յուրովի մեկնաբանել 1988թվականից մինչ այսօր ընկած
ժամանակաշրջանը:Արդյունքում ներկա իրականությունը հասկանալու,կողմնորոշվելու,գնահատելու և նոր ձևով մտածելու տեսլականը հնարավորություն ընձեռեց <<Դոմիկ.Գյումրի քաղաքը>> տեսնել <<Դոմիկ.Քաղաքի>>նաև <<Քաղաք.Դոմիկի>> մեջ և փորձել դուրս գալ նրանցից :


From May28 till Jule 7, 2015 the project “Domik: City Gyumri” took place, within the framework of which sixavowed artists from Gyumriin their art tried to interpretpeculiarlythe period from 1988 till nowadays. In the result for understanding, orienting, evaluating the current reality, and the new way of thinking theorygave an opportunity to see the “Domik: City Gyumri” in “Domik: City” and try to come out of it.

2015թ. նոյեմբերի 10-ին ժամը 14:00-ին <<Էմիլ Արեգակ>> կենտրոն. Ք Գյումրի Վրալբերգի փողոց.