Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 13 ապրիլի 2017 թվականի N 474-Ն որոշման << Երևանի գեղարվեստի պետական
ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղ>> Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմավորվել և վեանվանվել է << Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի Գյումրու ստորաբաժանում>> հիմնադրամի: ՀԳՊԱ ռեկտոր, պրոֆեսոր Արամ Իսաբեկյանի հրամանով
Գյումրու ստորաբաժանման ղեկավար է նշանակվել նույն ստորաբաժանման գեղանկարչության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր , մասնաճյուղի տնօրենի ժ/պ Գարիկ Մանուկյանը:
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=113222